Sąd Okręgowy w Poznaniu – kolejne korzystne orzeczenie dla Frankowiczów

Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie z powództwa przeciwegzekucyjnego zaincjowanego przez Klienta Banku uznał, że wobec istnienia w umowie niedozwolonych klauzul indeksacyjnych – wypowiedzenie kredytu dokonane przez Bank jest nieskuteczne! W ocenie Sądu Okręgowego w Poznaniu, należało stwierdzić powyższych klauzul indeksacyjnych (czyli ustalających wysokość raty kredytu według kursu CGF), gdyż kształtują one prawa i obowiązki…

Więcej...

UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO – pod lupą Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji i Konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji wydając istotne poglądy w sprawie – wspiera kredytobiorców w odzyskiwaniu pobranych przez Banki składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Urząd uznał kwestionowane postanowienia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego za niedozwolone ponieważ: • konsument na ich podstawie nie może określić swoich praw i obowiązków, • nie wskazują, jakie są warunki ubezpieczenia, jego…

Więcej...

WAŻNE INFORMACJE DLA FRANKOWICZÓW – POSIADAJĄCYCH KREDYTY w Banku Millennium.

Na podstawie prowadzonych dotychczas postępowań sądowych przeciwko Bankowi Millennium zaobserwowałyśmy, że umowy o kredyt hipoteczny zawierane z Bankiem MIlennium zawierają często niedozwolone klauzule umowne, które stanowią następujące zapisy umowy: 1) „Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu…

Więcej...