Dochodzenie roszczeń związanych z kredytami w CHF

  • analiza umów kredytowych pod kątem,
  • prowadzenie postępowań reklamacyjnych w stosunkach z bankami,
  • prowadzenie postępowań przed Rzecznikiem Finansowym,
  • prowadzenie pocesów sądowych z powództw kredytobiorców przeciwko bankom, dotyczących tak zwanych kredytów frankowych,
  • prowadzenie procesów sądowych z powództw banków przeciwko biorcom kredytów.