Doradztwo podatkowe

  • konsultacje i porady w zakresie interpretacji przepisów z zakresu prawa podatkowego
  • konsultacje w zakresie poprawności rozliczeń podatkowych
  • sporządzanie opinii podatkowych
  • dozwolona optymalizację podatkową,
  • ocena ryzyka podatkowego zawieranych transakcji
  • doradztwo podatkowe w związku z przekształceniem formy prowadzonej działalności gospodarczej
  • doradztwo podatkowe przy zakładaniu działalności gospodarczej (indywidulna działalność gospodarcza, działalność w formie spółek handlowych, cywilnych)
  • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych opinii i zabezpieczających
  • reprezentacja przed organami administracji skarbowej i sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych