Obsługa prawna firm

 • bieżące doradztwo prawne,
 • windykacja należności,
 • ochrona przed nieuczciwą konkurencją,
 • przedsądowe negocjacje z dłużnikami celem polubownego zakończenia sprawy,
 • wszczęcie oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających,
 • zakładanie spółek prawa handlowego ,
 • pomoc prawna w sprawach rejestrowych (KRS),
 • sporządzanie projektów protokołów i uchwał zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy,
 • przygotowanie regulaminów Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
 • sporządzanie umów z członkami Zarządu i prokurentami,
 • reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • przekształcenia formy prawnej działalności gospodarczej.