Prawo cywilne

Prowadzenie spraw cywilnych obejmuje m.in.:

 • sprawy dotyczące ochrony bądź naruszenia dóbr osobistych
 • sprawy o uznanie czynności prawnych za wadliwe,
 • sprawy dotyczące prawa własności,
 • sprawy dotyczące służebności,
 • sprawy o bezpodstawne wzbogacenie,
 • sprawy odszkodowawcze (np. za wypadek drogowy, zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, błędy medyczne),
 • sprawy dotyczące gwarancji oraz rękojmi,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych (np. najmu, leasingu, zlecenia, dzieła, roboty budowlane, dzierżawy, pożyczki, przewozu, spedycji, darowizny),
 • uczestnictwo w negocjacjach,
 • prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych,
 • prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku,
 • dochodzenie roszczeń o zachowek,
 • sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym,