Prawo karne

Prowadzenie spraw karnych obejmuje:

  • obronę w śledztwie i dochodzeniu osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa
  • obronę w procesach karnych osób oskarżonych o popełnienie przestępstwa
  • obronę obwinionych w sprawach o wykroczenia
  • sprawy związane z odbywaniem kary (odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary)
  • reprezentowanie praw osób pokrzywdzonych przestępstwem
  • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie