Prawo konsumenckie

Obsługa podmiotów gospodarczych:

 • reprezentacja w sporze z konsumentami
 • doradztwo prawne w zakresie opracowywania strategii ochrony przed roszczeniami konsumentów
 • audyt prawny działania pod kątem realizacji obowiązków przedsiębiorców względem konsumentów, ze szczególnych uwzględnieniem obowiązków podmiotów prowadzących sklepy i serwisy internetowe
 • doradztwo prawne w zakresie konstruowania umów, wzorców umów, procedur realizacji obowiązków informacyjnych oraz procedur rozstrzygania zgłoszeń reklamacyjnych, w sposób zabezpieczający interesy przedsiębiorcy
 • reprezentowanie w sporach z konsumentami przed Rzecznikami Praw Konsumentów, Inspekcją Handlową oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • przygotowywanie regulaminów sklepów i serwisów internetowych, portali społecznościowych, konkursów i promocji oraz wzorców umownych z uwzględnieniem obowiązków informacyjnych obciążających przedsiębiorców
 • prowadzenie postępowań sądowych w sprawach roszczeń konsumenckich

Pomoc prawna świadczona na rzecz konsumentów:

 • ocena zasadności roszczeń z tytułu reklamacji, gwarancji oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie
 • prowadzenie postępowań reklamacyjnych przed instytucjami finansowymi
 • prowadzenie postępowań przed Rzecznikiem Finansowym
 • reprezentacja w postępowaniach dotyczących konsumentów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów