Prawo pracy

  • doradztwo oraz reprezentacja w sprawach wypowiadania oraz rozwiązywania stosunku pracy
  • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu odprawy rentowej lub emerytalnej
  • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu odprawy pośmiertnej
  • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
  • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy
  • tworzenie i opiniowanie regulaminów oraz wewnętrznych przepisów prawa pracy
  • reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych i pozasądowych