Prawo rodzinne

Prawo rodzinne obejmuje swym zakresem:

  • sprawy małżeńskie – prowadzenie postępowań o rozwód, separację, podział majątku, o ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • stosunki między krewnymi – rodzicami a dziećmi – sprawy o ustalenie, ograniczenie, zakazanie kontaktów z dziećmi, sprawy o alimenty, postępowania o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, postępowania o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa, o egzekucję kontaktów z małoletnim dzieckiem, o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny